Kto może korzystać z funduszu socjalnego?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powstał po to, aby najbardziej potrzebujący pracownicy mieli gdzie zwrócić się po pomoc finansową w nagłych zdarzeniach losowych. W niektórych zakładach pracy powstanie takiego funduszu jest obligatoryjne, gdyż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W innych sytuacjach jest to kwestia dobrowolna. Między innymi o tym, kiedy powstanie funduszu jest obligatoryjne, a kiedy dobrowolne, można dowidzieć się uczestnicząc w projekcie ZFŚS szkolenie.

Sprawdź szkolenia firmy Gamma: zarządzanie stresem szkolenie

Kiedy w zakładzie pracy musi powstać fundusz socjalny i kto jest uprawniony do tego aby z niego korzystać?

Przepisy polskiego prawa jednoznacznie wskazują na sytuacje, które obligują zakłady pracy do tego, aby na ich terenie obowiązywał zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz ten jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek budżetowych. Niezależnie od tego, czy taka jednostka zatrudnia pięć osób czy pięćset, to musi być założony osobny rachunek bankowy przeznaczony na fundusz świadczeń socjalnych.

Druga sytuacja, w której założenie funduszu jest wymuszone przez przepisy prawa, to taka, gdy dany pracodawca zatrudnia ponad pięćdziesiąt osób na pełen etat. Kto może korzystać z funduszu socjalnego? Uprawnieni są do tego przede wszystkim pracownicy danego zakładu, ich rodziny, a także byli pracownicy, którzy obecnie znajdują się na rencie i emeryturze.

Zmiany w przepisach legislacyjnych – jak być na bieżąco?

Wszystkie zmiany w przepisach prawnych, także te dotyczące funduszu świadczeń socjalnych są publikowane w dzienniku ustaw. Można go śledzić samodzielnie, a można też wiedzę zdobywać uczestnicząc w szkoleniach.

Szkolenia z prawa pracy obejmują bardzo szeroką tematykę, także każdy znajdzie na nich coś wartościowego dla swojego rozwoju zawodowego, nie tylko pracownicy działu kadrowego, choć dla tych ostatnich szczególnie polecane jest szkolenie wynagrodzenia pracowników i ostatnie zmiany prawne w tym zakresie. Kodeks pracy szkolenia można znaleźć w całym kraju, aby móc wziąć w nich udział, to trzeba się odpowiednio wcześnie zapisać.